מחקר חדשות וארכיון ידיעותנושאים חמים בנושא `הפסידו כ-17`

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!

ידיעות על ציר הזמן

הפסידו כ-17 בגימטריה