מחקר חדשות וארכיון ידיעותנושאים חמים בנושא `עומדת בציפייה`

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!

ידיעות על ציר הזמן

עומדת בציפייה בגימטריה