news paper icon

Analyzed News

נדל"ן מזנק ופוליטיקה משוגעת: המלכוד האוסטרלי מזכיר את זה הישראלי

יותר ויותר סימנים מלמדים כי ייתכן שאוסטרליה מתקרבת לקץ הצמיחה החיובית, שנמשכת כבר 27 שנים ברצף ● הנתונים הכלכליים כבר מאותתים שהמדינה מתחילה להיפגע מהרגולציה החזקה, ההאטה בסין ומלחמת הסחר ● האם הדמיון בינה לבין ישראל עשוי ללמד על שיתרחש פה בשנים הקרובות? [מקור]

Publication Date:

Origin: globes.co.il

Category: אוסטרליה

Topics: כבר, שאוסטרליה, לקץ, נדל, מתקרבת

Source Link: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001256775#utm_source=RSS

Related Articles