news paper icon

Analyzed News

"חברה" של תהילה חכימי: אם קובריק ובואי היו עובדים במשרד

ספר הפרוזה הראשון של המשוררת מצטרף לזרם בספרות הישראלית, המתאים לעולם העבודה העכשווי את העלילה הקלאסית על הפקיד שנבלע בין גלגלי השיניים. כמו אחרות, גם חכימי מתמקדת בפרספקטיבה הנשית ובהיבטים השמורים לה. היצירה מגלה ייחודיות וכישרון, אף שאינה אחידה ברמתה [מקור]

Publication Date:

Origin: ynet.co.il

Category:

Topics: חכימי, בספרות, לזרם, חברה, מצטרף

Source Link: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5443764,00.html

Related Articles