news paper icon

Analyzed News

השכר מוגבל והרשויות האמריקאיות לוחצות: מי רוצה להיות מנכ״ל הבנק הגדול בישראל?

לרוב כשמנכ"ל עוזב לאחר זמן קצר הדבר נובע מאירוע דרמטי. נראה שאין זה המצב הפעם • אריק פינטו עבר קדנציה לא פשוטה במהלכה התמודד עם החקירה בארה"ב, קנסות העתק, היוזמות הרגולטריות להגברת התחרות במערכת הבנקאית והקיצוץ בשכרו • בין השמות המוזכרים בבורסת השמות כמועמדים חיצוניים: לילך אשר טופילסקי, ידין ענתבי וגולן שרמן [מקור]

Publication Date:

Origin: globes.co.il

Category: בנק ישראל

Topics: , השמות, מאירוע, נובע, דרמטי

Source Link: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001282347#utm_source=RSS

Related Articles