news paper icon

Analyzed News

זה מה שקרה כשהצעתי למורים לקבל משוב

כשניב פרן החל לעבוד בבית הספר הוא קיבל "כיתה בעייתית". כשגילה במקרה שאצל מורה אחרת התלמידים מקשיבים, החליט להציע למורים לעשות משוב אחד לשני כדי להשתפר. אחרי שההצעה לא זכתה להיענות, הוא הבין שהבעיה הרבה יותר מורכבת [מקור]

Publication Date:

Origin: ynet.co.il

Category:

Topics: למורים, משוב, כשגילה, קיבל, הספר

Source Link: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5585784,00.html

Related Articles