news paper icon

Analyzed News

למרות החריגוֹת: שמגר לא ייקבר בחלקת גדולי האומה

לפי החוק, בחלקה בהר הרצל זכאים להיקבר רק נשיאים, ראשי ממשלה, יו"ר הכנסת ובנות זוגם. ואולם, אליעזר קפלן וטדי קולק נטמנו במקום לאחר שניתנו לכך אישורים מיוחדים. נשיא העליון המנוח שמגר ייקבר בגבעת שאול [מקור]

Publication Date:

Origin: ynet.co.il

Category: כללי

Topics: שמגר, ייקבר, זכאים, להיקבר, נשיאים

Source Link: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5610107,00.html

Related Articles