news paper icon

Analyzed News

המשקיע שצפה את המשבר הפיננסי: "המשבר הבא יגמור את הדולר; מחיר הזהב יתפוצץ"

פיטר שיף מזהיר כי נוצרה בשווקים בועה "גדולה מכדי להתפוצץ" וכי במשבר הבא יקרסו לא רק מחירי המניות, האג"ח והנדל"ן - אלא גם הדולר [מקור]

Publication Date:

Origin: themarker.com

Category: משבר בשווקים

Topics: המשבר, הבא, מזהיר, פיטר, יתפוצץ

Source Link: https://www.themarker.com/wallstreet/1.4673864

Related Articles