news paper icon

Analyzed News

הכי ענייה, ננטשת ומצבה רק מחמיר - הכרזת טראמפ לא תספיק כדי להציל את ירושלים

ראש העיר ירושלים מנהל קמפיין להגדלת התקציב הממשלתי לעירו בטענה שזו סובלת מקיפוח תקציבי מתמשך ■ באוצר טוענים כי העירייה אינה מבצעת צעדי התייעלות ■ בינתיים, בענף התיירות בעיר חוששים מטלטלות בגלל הכרזת טראמפ [מקור]

Publication Date:

Origin: themarker.com

Category: ניר ברקת

Topics: הכרזת, ירושלים, טראמפ, התקציב, מנהל

Source Link: https://www.themarker.com/news/macro/1.4672418

Related Articles