news paper icon

Analyzed News

נבחרת הדירקטורים: כלי מרכזי נגד שחיתות, אך מועמדים נפגעו מהניקוד ומהראיונות

מבקר המדינה משבח את הקמתה של נבחרת הדירקטורים, שנועדה לעצור שחיתות ופוליטיזציה במינויים בחברות הממשלתיות - אך מעיר על פגמים בהליכי האיתור של חבריה ועל איוש חסר של דירקטוריונים [מקור]

Publication Date:

Origin: themarker.com

Category: אורי יוגב

Topics: נבחרת, שחיתות, הדירקטורים, מבקר, המדינה

Source Link: https://www.themarker.com/1.4667486

Related Articles