news paper icon

Analyzed News

בליכוד מגבים את נתניהו: "גם במקרה של אישום - הוא לא צריך להתפטר"

בשעה שבאופוזיציה דוחקים בראש הממשלה להתפטר עם פרסום המלצות המשטרה, מאותתים שרים וחברי כנסת בליכוד שזה לא יקרה בקרוב. השרה רגב: "גם אחרי המלצות היועץ המשפטי לממשלה, מגיעה זכות חפות לראש הממשלה". ח"כ בוקר אמרה שהיו אנשי ציבור שהואשמו - וזוכו בבית משפט [מקור]

Publication Date:

Origin: ynet.co.il

Category: המערכת הפוליטית

Topics: בליכוד, להתפטר, המלצות, גם, הממשלה

Source Link: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5113208,00.html

Related Articles