news paper icon

ארכיון חדשות: אפקט הפלצבו

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא אפקט הפלצבו

אפקט הפלצבו מאפשר להקל את התסמינים שמהם סובלים חולים רבים יש מאין

במלחמת העולם השנייה היו מאות אלפי חיילים ואזרחים מבעלות הברית נתונים תחת הפצצות כבדות, ומלאי משככי הכאבים שעמד לרשות הרופאים הלך ואזל. תושייה שגילתה אחות צבאית, שעבדה בחזית האיטלקית לצד רופא מרדים, הובילה לגילוי אחת התופעות המדהימות בעולם הרפואה - תופעת הפלצבו. כשאזל המורפיום החלה האחות להזריק לפצועים מי מלח, אך סיפרה להם שקיבלו משכך כאבים. למרבה הפלא, הכאבים פחתו. ...

[ haaretz.co.il ]
עמוד הבא ...