news paper icon

ארכיון חדשות: במזרח ירושלים צעירה

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא במזרח ירושלים צעירה

עמוד הבא ...