news paper icon

ארכיון חדשות: הגדלת משקל המניות

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא הגדלת משקל המניות

במה משקיע בנק ישראל? בוחן את הגדלת משקל המניות ביתרות מט"ח

בזמן בהלת המשבר במרץ בנק ישראל לא הקטין את היתרות למרות הירידות החדות • לדברי המשנה לנגיד אנדרו אביר, בנק ישראל בוחן את הגדלת משקל המניות ביתרות מטבע החוץ, ונבחנת השקעה בשיעור נמוך באג"ח קונצרני של חברות מתחת לדירוג השקעתי

[ globes.co.il ] בנק ישראל,

דירוג "גלובס": אלה קרנות הפנסיה הכי טובות בישראל

מגזין moneytime: מיטבית עתודות של כלל ביטוח היא המנצחת הברורה בכל תקופות המדידה לימור דנש, מנכ"לית כלל עמיתים, מסבירה את ההצלחה בתקופה האחרונה: "במחצית השנייה של 2014 הובלנו שינוי מדיניות ההשקעה, שכלל את הגדלת משקל המניות, בארץ ובחו"ל, והורדת משקל החוב הקונצרני"

[ nrg.co.il ]

דירוג "גלובס": אלה קרנות הפנסיה הכי טובות בישראל

מגזין moneytime: מיטבית עתודות של כלל ביטוח היא המנצחת הברורה בכל תקופות המדידה * לימור דנש, מנכ"לית כלל עמיתים, מסבירה את ההצלחה בתקופה האחרונה: "במחצית השנייה של 2014 הובלנו שינוי מדיניות ההשקעה, שכלל את הגדלת משקל המניות, בארץ ובחו"ל, והורדת משקל החוב הקונצרני"

[ globes.co.il ]
עמוד הבא ...