news paper icon

ארכיון חדשות: החדשות לשעת חירום

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא החדשות לשעת חירום

הממשלה נערכת לסגר מלא; התקנות: מעבר דירה - רק במקרים דחופים

משרד הבריאות פרסם בצהריים הבהרה על מעברי דירה, כמעט יממה לאחר שנכנסו לתוקף התקנות החדשות לשעת חירום. בישיבת הממשלה הלילית שבה אושרו התקנות לשעת חירום הנחה נתניהו את השרים להשלים את ההכנות בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך לסגר מלא

[ ynet.co.il ]

עלה ל-2,495 מספר הנדבקים בקורונה בישראל, מהם 41 במצב קשה

מספר הנדבקים בקורונה שאובחנו בישראל עלה ב-465 ביממה. חמישה נפטרו עד כה. אמש נכנסו לתוקף התקנות החדשות לשעת חירום המגבילות את התנועה. הרכבת הושבתה לחלוטין, יציאה ממקום המגורים מותרת למרחק של 100 מטרים לכל היותר. בארה"ב חצה מניין המתים את האלף

[ ynet.co.il ] חינוך ובריאות,

התקנות נכנסות לתוקף בבוקר: לסגור את השווקים, רק עד שניים באימוני ספורט

מהשעה 8:00 ייכנסו לתוקפן התקנות החדשות לשעת חירום שאותן אישרה הממשלה. בתקנות נקבע כי אסור להפעיל "שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון". בעיריות תל אביב וירושלים טענו כי ההגבלות לא מתאומות איתן

[ ynet.co.il ]
עמוד הבא ...