news paper icon

ארכיון חדשות: הסתגלות לבני 67

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא הסתגלות לבני 67

הממשלה אישרה את התוכנית הכלכלית של נתניהו וכץ

לפי התוכנית, דמי אבטלה מלאים ישולמו עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%. מתחת ל-10% ירדו דמי האבטלה ל-75% מקצבת האבטלה, ובמקרה של ירידת שיעור האבטלה מתחת ל-7.5% - תיפסק הארכת הזכאות בתום 30 יום. בנוסף, התוכנית כוללת מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה וסיוע לעצמאים ולעסקים

[ ynet.co.il ] כלכלה בארץ,

התוכנית הכלכלית מגיעה לאישור הממשלה, כוללת סנקציות על מענקים גבוהים מדי

בתוכנית: דמי אבטלה עד יוני 2021, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה עד לתום שנת 2020. בנוסף, החמרות קשות בנוגע למענקי יתר שהתקבלו שלא כדין, ביניהן: בעל עסק שקיבל יותר מהמענק לו הוא זכאי יחזיר את הסכום תוך 90 יום, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית של 4%

[ ynet.co.il ] כלכלה בארץ,
עמוד הבא ...