news paper icon

ארכיון חדשות: ושירה יוענק לנורית

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא ושירה יוענק לנורית

פרס ישראל לספרות ושירה יוענק לנורית זרחי

הסופרת והמשוררת נורית זרחי היא כלת פרס ישראל בתחום הספרות והשירה לשנת תשפ"א. ועדת השיפוט נימקה כי כתיבתה "מגיעה למקומות האינטימיים ביותר בנפש האנושית. הכאב מופיע ללא מרירות, העוצמה פורצת ללא אלימות, הקסם צד באופן נדיר את הפלא הבריאתי והקיומי"

[ ynet.co.il ]
עמוד הבא ...