news paper icon

ארכיון חדשות: חוק איסור צריכת

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא חוק איסור צריכת

חוק איסור צריכת זנות כמכת מוות

כשעבר החוק הותנתה אכיפתו בהקצאת משאבים למי שעבורן זנות היא דרך יחידה להתקיים בשל האפליה בתעסוקה. על האסון של הקהילה הטרנסית

[ ynet.co.il ]

לדבר עם הילדים והילדות על זנות

כניסתו לתוקף של חוק איסור צריכת זנות היא הזדמנות פז לדבר עם מתבגרים ומתבגרות על המשמעויות המוסריות והאנושיות של התופעה הזאת

[ ynet.co.il ]

גזר דין מוות לקהילה הטרנסית

חוק איסור צריכת הזנות שהעבירה הכנסת בשבוע שעבר מדרדר את אלה שהחברה הישראלית מאפשרת להן להתפרנס רק באמצעות מכירת גופן

[ ynet.co.il ]
עמוד הבא ...