news paper icon

ארכיון חדשות: כי לא יטש יוהה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יוהה לעשות אתכם לו לעם

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא כי לא יטש יוהה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יוהה לעשות אתכם לו לעם

עמוד הבא ...