news paper icon

ארכיון חדשות: משפט מספר


מאמרים בנושא משפט מספר

אמיר גוטפרוינד: "שבתי אל הספר על מנת לתקן"

אמיר גוטפרוינד החל לכתוב את הספר "מזל עורב" בזכות משפט מספר של מאיר שלו, אך לחיים היו תוכניות אחרות. "לא ידעתי שבאמצע כתיבת הספר תחלה אשתי במחלת הסרטן ותמות. אשתי, זו שהפכה את חיי למלאי משמעות". טור אישי ומיוחד

[ ynet.co.il ] מגזין ספרים,
עמוד הבא ...