news paper icon

ארכיון חדשות: מתו מקורונה ביממה

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא מתו מקורונה ביממה

עמוד הבא ...