news paper icon

ארכיון חדשות: מתחילת הסגר השלישי

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא מתחילת הסגר השלישי

שירות התעסוקה: כ-100 אלף מובטלים חדשים מתחילת הסגר השלישי

מנתוני שירות התעסוקה עולה כי כ-82 אלף מהמובטלים הוצאו לחל"ת וכי 17 אלף מהם פוטרו או התפטרו. מאז הידוק הסגר נרשמו כ-40 אלף מובטלים חדשים. הנפגעים העיקריים: בחינוך, בהוראה ובהדרכה

[ ynet.co.il ] עבודה בכותרות,
עמוד הבא ...