news paper icon

ארכיון חדשות: ספר שמות

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא ספר שמות

האם הוכן הארון לפני חטא העגל

כשמספר משה בפרשת "עקב" את חטא העגל בגוף ראשון, אפשר להבחין בשינויי גירסאות לעומת המסופר בספר שמות, שם מוצג משה כמי שכועס על עם ישראל לא פחות מאלוהים ומשבר בחמת זעם את הלוחות, ואילו בפרשתנו משה מציג עצמו כמי שמנסה לחצוץ בין זעמו של האל לעם. הוא גם משנה כאן את המסופר בספר שמות בדבר סדר הופעת חטא העגל והציווי על הכנת הארון

[ haaretz.co.il ] ספרים,

מסתמן: אבי אבן יהיה עוזר מאמן במכבי ת"א

ראש מחלקת הסקאוטינג במועדון הצהוב צפוי לתפוס את מקומו של פיני גרשון על הספסל. בחודש האחרון עלו מספר שמות לתפקיד ביניהם: שארונאס יאסיקביצ'וס ומיאטוביץ' מאנאדולו אפס. אבן הצטרף לצהובים ב-2008

[ nrg.co.il ]

מאיזה מקום התורה צריכה להתחיל

באמצע ספר שמות טמונה נקודת הייסוד של זמן חדש. הנרטיב לא יסופר לאחור, מבריאת העולם, אלא לפנים, כיצד מתפתחת ההיסטוריה מיציאת מצרים

[ haaretz.co.il ]

כשאלוהים נכנס לסיפור

בניגוד לספר בראשית, שגיבורו הוא האדם, ואלוהים מתפקד בו בתפקידי אורח: כמבטיח, מקיים ומאכזב, בספר שמות אלוהים הוא הגיבור הראשי של הסיפור

[ haaretz.co.il ] ספרות,

נגד כיוון ההיסטוריה

פרשת "וארא": ספר שמות נפתח בשכחת ספר בראשית. מנהיג אחר, שאינו קשור אל עלילות בראשית, תופס את מרכז הבימה: משה בן עמרם משבט לוי

[ haaretz.co.il ]

הנשים החזקות של ספר שמות

פרשת "שמות": מצרים בעקבות הגזירות של פרעה על הזכרים מצטיירת כשדה של נשים הגוברות על פרעה באמצעות פוריותן

[ haaretz.co.il ]

קול קורא במדבר

מפרק י"ב של ספר שמות, דרך הגמל המדבר של רינה הברון ועד החרולים של ס.יזהר, אריאנה מלמד בוחרת את ספרי המדבר האהובים עליה, וממליצה אם אפשר לקרוא אותם במדבר עצמו

[ ynet.co.il ] ביקורות,
עמוד הבא ...