news paper icon

ארכיון חדשות: פטור נפשי


מאמרים בנושא פטור נפשי

כל צעיר שלישי מקבל פטור נפשי משירות בצה"ל

קרוב לשליש מהצעירים המיועדים לשירות ביטחוני השנה אינם צפויים להתגייס, ובצה"ל חוששים כי אחת הסיבות המובילות לכך היא הזינוק הדרמטי במתן פטור נפשי. בצה"ל יוצאים למאבק בתופעה: "מתן פטור נפשי ראוי שייעשה בכובד ראש וכמוצא אחרון", הסביר ראש אכ"א

[ ynet.co.il ] צבא וביטחון,

השבוע יתגייסו החיילים שישרתו 32 חודשים. כך צה"ל יתמודד עם החוסרים

בצה"ל ירגישו את השינוי במהלך שנת 2019. כדי להתמודד עם מחסור של 6,000 חיילים יקצרו בצבא את הטירונות ללוחמים, יקימו שני גדודים קרביים חדשים ומעורבים עם לוחמות,בעלי פרופיל 64 ישרתו בפקע"ר, במג"ב ובכיפת ברזל, ויוחמרו הקריטריונים לקבל פטור נפשי או רפואי משירות צבאי

[ ynet.co.il ]
עמוד הבא ...