news paper icon

ארכיון חדשות: שמאלנים הם חולי נפש

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא שמאלנים הם חולי נפש

עמוד הבא ...