news paper icon

ארכיון חדשות: תמשיך לא לדבר ונראה לאן זה יתדרדר

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא תמשיך לא לדבר ונראה לאן זה יתדרדר

עמוד הבא ...