news paper icon

ארכיון חדשות

אתגרי הרמטכ"ל כוכבי - והקרב על סגנו שהוביל לדחיית ההודעה

הוא יצטרך לגבש מדיניות חדשה אל מול התבססות איראן בסוריה, לעצב אסטרטגיה שתביא לרגיעה בגבול עזה וגם ללכת בין הטיפות בתקופת מערכת בחירות יצרית. לאלוף אביב כוכבי יש "מזג של רמטכ"ל" - ואלו המשימות העיקריות שיצטרך לטפל בהן עם כניסתו לתפקיד [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: כוכבי, איראן, התבססות, אתגרי, מול, בסוריה, לעצב, לרגיעה, שתביא, אסטרטגיה, חדשה, מדיניות, סגנו, והקרב, הרמטכ"ל, שהוביל, לדחיית, לגבש, יצטרך, ההודעה, בגבול, עזה, העיקריות, המשימות, ואלו, שיצטרך, לטפל, לתפקיד, כניסתו, בהן, רמטכ"ל", "מזג, הטיפות, ללכת, וגם, בתקופת, מערכת, אביב, לאלוף, יצרית, בחירות

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5380473,00.html

מאמרים קשורים