news paper icon

ארכיון חדשות

רכבת ישראל מודה: הפסדנו 273 מיליון שקל ברבעון השלישי, מכיסנו

ברכבת ישראל מסבירים כי אחת הסיבות העיקריות להפסדים היא "אי עלייה מספקת במספר הנוסעים, כתוצאה מהסטת רכבות מקווים רוויי ביקוש לטובת הקו המהיר לירושלים, הנמצא בהרצה ומוגבל ל-400 נוסעים לרכבת" ● בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2018 רשמה הרכבת, שהנפיקה אג"ח ב-2015, הכנסות של כ-1.85 מיליארד שקל - עלייה של 2% לעומת התקופה המקבילה ב-2017 [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: דוחות כספיים

נושאים: עלייה, ישראל, במספר, מספקת, הנוסעים, כתוצאה, "אי, רוויי, מקווים, רכבות, מהסטת, להפסדים, רכבת, השלישי, ברבעון, הפסדנו, מודה, מכיסנו, ברכבת, העיקריות, הסיבות, אחת, מסבירים, ביקוש, לטובת, אג"ח, שהנפיקה, הרכבת, רשמה, ב-2015, הכנסות, ב-2017, המקבילה, התקופה, לעומת, הראשונים, החודשים, הנמצא, לירושלים, המהיר, הקו, בהרצה, ומוגבל, תשעת, בסיכום, לרכבת", ל-400, נוסעים

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001262957#utm_source=RSS

מאמרים קשורים