news paper icon

ארכיון חדשות

האם הדוח החדש של בנק ישראל מרמז על הסטת המדיניות לכיוון אירופה?

מחקר חדש של בנק ישראל מערער את הקשר בין אג"ח של ממשלת ישראל לאלה של הממשל האמריקאי • לפי מחלקת המחקר בבנק, התשואות הריאליות של האג"ח הממשלתיות בישראל מתואמות עם אלה בגוש האירו במידה רבה ומובהקת יותר מאשר עם המקבילות בארה"ב [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: אג"ח ארה"ב

נושאים: ישראל, בנק, אג"ח, הקשר, ממשלת, לאלה, מערער, האמריקאי, הממשל, מחקר, האם, החדש, הדוח, מרמז, הסטת, אירופה?, לכיוון, המדיניות, לפי, מחלקת, במידה, האירו, רבה, ומובהקת, בארה"ב, המקבילות, מאשר, בגוש, אלה, התשואות, בבנק, המחקר, הריאליות, האג"ח, מתואמות, בישראל, הממשלתיות

מקור:

מאמרים קשורים