news paper icon

ארכיון חדשות

הזדמנות לצחוק כל הדרך אל הבנק

הבנקים בארה"ב מייצרים סכומי מזומנים גדולים וצומחים מדי שנה, אבל השווקים עדיין לא נותנים להם קרדיט • קרן הסל KBWB מעניקה למשקיעים סבלניים הזדמנות ללכוד תשואת הון משמעותית - בהתחשב במדיניות החזרי הון גבוהים ובתמחור נמוך היסטורית [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: בנקים בארה"ב

נושאים: הזדמנות, הון, הדרך, מדי, וצומחים, השווקים, עדיין, להם, נותנים, גדולים, לצחוק, הבנקים, הבנק, בארה"ב, מייצרים, מזומנים, סכומי, קרדיט, קרן, החזרי, במדיניות, גבוהים, ובתמחור, היסטורית, נמוך, בהתחשב, משמעותית, מעניקה, הסל, למשקיעים, סבלניים, תשואת, ללכוד

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293774#utm_source=RSS

מאמרים קשורים