news paper icon

ארכיון חדשות

הופה גנגנם סטייל: האתגרים של סיפור ההצלחה הקוריאני

קוריאה הדרומית היא מהנפגעות העיקריות במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, ובמקביל חווה משבר ביחסי החוץ עם יפן • המגזר העסקי ניצב גם בפני אתגרים פנימיים ובהם מס חברות גבוה יותר, עלויות עבודה גדלות והתכווצות כוח העבודה • לאחר צמיחה שלילית ברבעון הראשון, לא מפתיע שהבנק המרכזי החל בהפחתות ריבית בכדי לעורר את המשק [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: דרום קוריאה

נושאים: הופה, משבר, חווה, ובמקביל, לסין, ביחסי, החוץ, ניצב, העסקי, המגזר, יפן, ארה"ב, הסחר, סיפור, האתגרים, סטייל, גנגנם, ההצלחה, הקוריאני, במלחמת, העיקריות, מהנפגעות, קוריאה, הדרומית, בפני, אתגרים, המרכזי, שהבנק, מפתיע, הראשון, החל, בהפחתות, המשק, לעורר, בכדי, ריבית, ברבעון, שלילית, גבוה, חברות, ובהם, פנימיים, עלויות, עבודה, צמיחה, העבודה, כוח, גדלות, והתכווצות

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001296127#utm_source=RSS

מאמרים קשורים