news paper icon

ארכיון חדשות

המשטרה הפלסטינית נגד הלהט"ב: "אין ברירה אלא לברוח לישראל"

צעירים פלסטינים רבים נאלצים לעזוב את שטחי הרשות הפלסטינית בגלל נטייתם המינית. א', צעיר שברח ישראל, סיפר: "שניים מהקהילה, שעבדו עם המשטרה, שמו סמים בבית שלי ונעצרתי על ידי המשטרה". הוא הסביר: "הם לא יכולים לעשות לך כלום ברחוב, אז הם שותלים סמים בבית" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: פלסטינים

נושאים: המשטרה, סמים, הפלסטינית, שטחי, לעזוב, הרשות, בגלל, צעיר, המינית, נטייתם, נאלצים, רבים, "אין, הלהט"ב, ברירה, לברוח, פלסטינים, צעירים, לישראל", שברח, ישראל, יכולים, "הם, לעשות, כלום, בבית", שותלים, ברחוב, הסביר, המשטרה", "שניים, סיפר, מהקהילה, שעבדו, ונעצרתי, שלי, שמו

מקור:

מאמרים קשורים