news paper icon

ארכיון חדשות

המחיר הנפשי שכולנו משלמים על גירוש ילדי המהגרים

הגירושים והמעצרים של השבועות האחרונים של ילדים והוריהם צריכים להדליק נורה אדומה אצלנו, לא רק בשאלת המוסריות והחוקיות של הגירוש, אלא גם של המחיר הנפשי של הילדים המגורשים, בני משפחותיהם וגם חבריהם שצופים במעשים האלה [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: המחיר, הנפשי, האחרונים, השבועות, ילדים, והוריהם, צריכים, והמעצרים, הגירושים, שכולנו, משלמים, גירוש, המהגרים, ילדי, להדליק, נורה, וגם, משפחותיהם, חבריהם, שצופים, האלה, במעשים, המגורשים, הילדים, אצלנו, אדומה, בשאלת, המוסריות, הגירוש, והחוקיות

מקור:

מאמרים קשורים