news paper icon

ארכיון חדשות

למחוז באיטליה חסרים תושבים: "25 אלף אירו למי שיבוא"

305 אלף בני אדם חיים במחוז מוליזה שבדרום איטליה, והרשויות מנסות לגייס תושבים חדשים. אוכלוסיית המדינה כולה קטנה בשל ירידה בילודה ועלייה בהגירה השלילית, ולראשונה זה 90 שנה חיים בה כ-55 מיליון אזרחים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: חדשות בעולם

נושאים: תושבים, חיים, חסרים, מוליזה, שבדרום, איטליה, והרשויות, במחוז, למחוז, באיטליה, אירו, למי, אדם, שיבוא", מנסות, לגייס, בהגירה, השלילית, ולראשונה, אזרחים, כ-55, ועלייה, בילודה, אוכלוסיית, חדשים, המדינה, כולה, ירידה, קטנה

מקור:

מאמרים קשורים