news paper icon

ארכיון חדשות

שימוש במידע פנים: כיצד נשארים על "הנתיב המהיר"?

רשות ני"ע פרסמה לאחרונה את מדיניות האכיפה הכוללת שלה, ונראה כי בכל הנוגע לשימוש במידע פנים, יתוגברו הפעולות שהרשות נוקטת לצורך "הורדתם מהכביש" של שחקנים שלא ינהגו לפי הכללים • מה על החברות לעשות כדי להתמודד טוב יותר עם חשיפה אפשרית לשימוש במידע פנים? • דעה [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: מידע פנים

נושאים: במידע, פנים, לשימוש, אפשרית, מדיניות, לאחרונה, האכיפה, הכוללת, בכל, ונראה, שלה, פרסמה, ני"ע, פנים?, דעה, כיצד, נשארים, רשות, המהיר"?, "הנתיב, הנוגע, שימוש, הכללים, לפי, החברות, לעשות, חשיפה, טוב, להתמודד, ינהגו, שחקנים, הפעולות, יתוגברו, שהרשות, נוקטת, מהכביש", "הורדתם, לצורך

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001303080#utm_source=RSS

מאמרים קשורים