news paper icon

ארכיון חדשות

היכונו לביאת הקוקו לביטוח?

עד לאחרונה, הנפקת אג"ח קוקו, הסופגות הפסדים במשבר, הייתה שמורה רק לבנקים • בשנים האחרונות החלו להנפיק מכשירים אלה גם חברות ביטוח בעולם • הנפקות קוקו חדשניות כאלה עשויות להתבצע בעתיד הקרוב גם בישראל, וליצור הזדמנויות וסיכונים חדשניים לחברות ולמשקיעים • כתבה ראשונה מתוך שתיים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: אג"ח CoCo (קוקו)

נושאים: קוקו, שמורה, בשנים, לבנקים, האחרונות, החלו, אלה, מכשירים, להנפיק, במשבר, היכונו, לביטוח?, הקוקו, לביאת, לאחרונה, הנפקת, הפסדים, הסופגות, אג"ח, חברות, ביטוח, לחברות, חדשניים, וסיכונים, ולמשקיעים, כתבה, שתיים, מתוך, ראשונה, הזדמנויות, וליצור, חדשניות, הנפקות, בעולם, כאלה, עשויות, בישראל, הקרוב, בעתיד, להתבצע

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001303127#utm_source=RSS

מאמרים קשורים