news paper icon

ארכיון חדשות

מזיכוי דמיאניוק עד ההרשעה באונס בשמרת: הפסיקות של שמגר

הוא עמד בראש ההרכב שהפך החלטה לזיכוי אנסים של נערה בת 14 בקובעו כי "גופם של איש או אישה הוא לעולם שלהם", ציין בזיכוי מחמת הספק של פושע מלחמה נאצי כי "השלמוּת אינה נחלתו של שופט בשר ודם", וחתם על הכרעה פורצת דרך במשפט החוקתי. מאיר שמגר - הפסיקות המטלטלות [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: הפסיקות, שמגר, אישה, נערה, אנסים, בקובעו, לזיכוי, איש, "גופם, לעולם, החלטה, מזיכוי, באונס, ההרשעה, דמיאניוק, בשמרת, עמד, שהפך, ההרכב, בראש, שלהם", ציין, הכרעה, וחתם, ודם", פורצת, דרך, המטלטלות, מאיר, החוקתי, במשפט, בשר, שופט, הספק, מחמת, בזיכוי, פושע, מלחמה, נחלתו, אינה, "השלמוּת, נאצי

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5609424,00.html

מאמרים קשורים