news paper icon

ארכיון חדשות

בלי החלפות: חלוקה לראשונה בין יורשים

כפי שהודגם בפסק דין עיני, היעדר תשתית נתונים שקופה וברורה, שתיצור הפרדה בין חלוקה שמקורה בחלוקת העיזבון לבין חלוקה שמקורה בהתחשבנות אחרת בין הצדדים, עלולה לעלות ליורשים בתשלום מסים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: מסים

נושאים: חלוקה, שמקורה, עיני, היעדר, תשתית, שקופה, נתונים, דין, בפסק, החלפות, לראשונה, יורשים, שהודגם, כפי, וברורה, בלי, עלולה, לעלות, ליורשים, מסים, בתשלום, הצדדים, אחרת, הפרדה, שתיצור, בחלוקת, העיזבון, בהתחשבנות, לבין

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001305885#utm_source=RSS

מאמרים קשורים