news paper icon

ארכיון חדשות

בנט ימונה לשר הביטחון, הליכוד והימין החדש מתאחדים

דרמה פוליטית לקראת בחירות שלישיות? נתניהו מינה את בנט לשר הביטחון בממשלת המעבר, הליכוד והימין החדש מתאחדים בכנסת הנוכחית - ועשויים לרוץ יחד אם תתפזר. שקד לא תמונה בינתיים לשרה: "בטוחה שזה הדבר הנכון". בכחול לבן תקפו: "נתניהו משעבד כל תפקיד לתעלולי החסינות" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: והימין, החדש, בנט, מתאחדים, הליכוד, לשר, הביטחון, בממשלת, הנוכחית, המעבר, בכנסת, מינה, לקראת, נתניהו, ימונה, דרמה, פוליטית, שלישיות?, בחירות, ועשויים, לרוץ, תקפו, לבן, בכחול, "נתניהו, משעבד, החסינות", לתעלולי, תפקיד, הנכון", הדבר, שקד, תתפזר, יחד, תמונה, בינתיים, שזה, "בטוחה, לשרה

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5621633,00.html

מאמרים קשורים