news paper icon

ארכיון חדשות

נתניהו נגד ליברמן: מתואם עם הרשימה המשותפת

לפני ישיבת הממשלה הפנתה השרה מירי רגב את תשומת הלב אל מגעים שניהלו לכאורה ח"כ איילת שקד ויאיר לפיד דרך מקורב ללפיד: "הביטחון בידיים טובות. בסופו של יום מי שמקבל את ההחלטות הביטחוניות הוא ראש הממשלה" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: נתניהו, תשומת, רגב, הלב, מגעים, לכאורה, שניהלו, מירי, השרה, מתואם, ליברמן, הרשימה, המשותפת, הפנתה, הממשלה, ישיבת, ח"כ, איילת, יום, בסופו, שמקבל, ההחלטות, הממשלה", ראש, הביטחוניות, טובות, בידיים, ויאיר, שקד, לפיד, דרך, "הביטחון, ללפיד, מקורב

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5622339,00.html

מאמרים קשורים