news paper icon

ארכיון חדשות

עימות על מינוי מחליף לשי ניצן: מנדלבליט עשוי לבלום את אוחנה

מקורבי היועץ המשפטי לממשלה הזהירו כי אם יתעקש שר המשפטים למנות מ"מ שאינו המשנה לפרקליט המדינה, יכריז היועץ שהשר מנוע לעשות זאת [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: היועץ, עימות, אוחנה, מקורבי, המשפטי, לממשלה, לבלום, עשוי, מינוי, מחליף, לשי, מנדלבליט, ניצן, הזהירו, יתעקש, יכריז, שהשר, מנוע, זאת, לעשות, המדינה, לפרקליט, המשפטים, למנות, מ"מ, המשנה, שאינו

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636114,00.html

מאמרים קשורים