news paper icon

ארכיון חדשות

שנה חזקה לקרנות הנאמנות: הציבור הזרים לניהולן 15.3 מיליארד שקל מתחילת 2019

"אם דצמבר לא ישנה כיוון בחדות, זאת תהיה השנה הטובה ביותר למשקיעים מאז 2009", אומר בכיר בתחום ניהול קרנות הנאמנות • בנובמבר גייסו הקרנות סכום מצרפי של כ-2.6 מיליארד שקל, בדומה לחודש הקודם [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: קרנות נאמנות

נושאים: הנאמנות, כיוון, בחדות, זאת, ישנה, הטובה, תהיה, דצמבר, חזקה, הציבור, לקרנות, הזרים, לניהולן, "אם, מתחילת, ביותר, למשקיעים, סכום, הקרנות, מצרפי, בדומה, הקודם, לחודש, גייסו, בנובמבר, 2009", מאז, אומר, בכיר, קרנות, ניהול, בתחום

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309575#utm_source=RSS

מאמרים קשורים