news paper icon

ארכיון חדשות

הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת סלקום: ביקושים בחצי מיליארד שקל

סלקום בחרה להיענות להצעות בהיקף של כ-300 מיליון שקל • מסגרת הגיוס כוללת הנפקה של יחידות, ובהן מניות של סלקום ושתי סדרות של אופציות הניתנות למימוש למניות סלקום • ההקצאה בוצעה במחיר בו סגרה מניית סלקום את המסחר בבורסה הערב [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: סלקום

נושאים: סלקום, הצלחה, כ-300, בהיקף, מסגרת, הגיוס, הנפקה, כוללת, להצעות, להיענות, המוסדי, בשלב, הנפקת, ביקושים, בחרה, בחצי, יחידות, ובהן, סגרה, במחיר, מניית, המסחר, הערב, בבורסה, בוצעה, ההקצאה, ושתי, מניות, סדרות, אופציות, למניות, למימוש, הניתנות

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309636#utm_source=RSS

מאמרים קשורים