news paper icon

ארכיון חדשות

שבוע למנוע בחירות חדשות: מי יכול להרוויח מהן

כולם אומרים שהם לא רוצים בחירות, אבל יש בודדים שהליכה לקלפי עשויה דווקא לסייע להם. השעון המשפטי של נתניהו, התקווה לרוטציה של לפיד, הפריימריז של סער ומשרד הביטחון של בנט: הסקירה המלאה, 7 ימים לדד-ליין [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: בחירות, שבוע, בודדים, רוצים, שהליכה, לקלפי, דווקא, עשויה, שהם, אומרים, חדשות, למנוע, יכול, להרוויח, כולם, מהן, לסייע, להם, בנט, הביטחון, הסקירה, המלאה, לדד-ליין, ימים, ומשרד, סער, המשפטי, השעון, נתניהו, התקווה, הפריימריז, לפיד, לרוטציה

מקור:

מאמרים קשורים