news paper icon

ארכיון חדשות

בשורה לקהילה הטרנסית: תקוצר תקופת ההמתנה לשינוי סעיף המין בתעודת הזהות

משרד הבריאות פרסם חוזר מנכ"ל שבו נקבע כי זמן ההמתנה הנדרש מטרנסג'נדרים לטובת שינוי הסעיף יקוצר משנתיים לשישה חודשים. המשרד יקים ועדה ציבורית שתקבע אם לאשר את הבקשות. בקהילה קיבלו את הצעד בקרירות: "למה ועדה צריכה להחליט אם אני מספיק גבר?" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: כללי

נושאים: ההמתנה, ועדה, חוזר, מנכ"ל, פרסם, שבו, לטובת, מטרנסג'נדרים, הנדרש, זמן, נקבע, הבריאות, משרד, תקוצר, הטרנסית, לקהילה, תקופת, לשינוי, הזהות, בתעודת, המין, סעיף, שינוי, בשורה, בקרירות, הצעד, קיבלו, "למה, צריכה, גבר?", מספיק, אני, להחליט, בקהילה, הבקשות, לשישה, משנתיים, יקוצר, הסעיף, חודשים, המשרד, לאשר, שתקבע, ציבורית, יקים

מקור:

מאמרים קשורים