news paper icon

ארכיון חדשות

החוקרת לאיריס אלוביץ': "את יודעת ששאול פחות חזק"

במסגרת תיק בזק-וואלה ניסתה המשטרה לגרום לרעייתו של בעל השליטה בבזק לשתף פעולה. החוקרת אמרה לאיריס אלוביץ': "אנשים שלא מכירים את החקירה אומרים לי 'שאול נראה שבר כלי'" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: משפט ופלילים

נושאים: החוקרת, אלוביץ', לאיריס, תיק, בזק-וואלה, ניסתה, המשטרה, לגרום, במסגרת, חזק", "את, יודעת, ששאול, פחות, לרעייתו, בעל, אומרים, 'שאול, נראה, כלי'", שבר, החקירה, מכירים, בבזק, השליטה, לשתף, פעולה, "אנשים, אמרה

מקור:

מאמרים קשורים