news paper icon

ארכיון חדשות

בצל הביקורת של ברקת: אנטרופי תחדל מלייעץ לאסיפות כלליות

ברקת הלין בזמנו כי נוצר מצב שבו מרבית הגופים המוסדיים מתבססים על יועץ מקצועי אחד - אנטרופי - המספק להם את ייעוץ ההצבעות, מה שמעלה חדד לניגוד עניינים • אנטרופי: "העלייה בהצבעות 'בעד' באסיפות נובעת אך ורק בשל העלייה באיכות הממשל התאגידי בחברות הציבוריות" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: אנטרופי

נושאים: אנטרופי, ברקת, הציבוריות", יועץ, מתבססים, המוסדיים, הגופים, מרבית, שבו, מצב, נוצר, בזמנו, הלין, כלליות, לאסיפות, מלייעץ, תחדל, מקצועי, הביקורת, המספק, ייעוץ, בחברות, התאגידי, הממשל, באיכות, העלייה, ורק, נובעת, להם, באסיפות, בהצבעות, "העלייה, עניינים, לניגוד, חדד, שמעלה, ההצבעות, 'בעד', בצל

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001312170#utm_source=RSS

מאמרים קשורים