news paper icon

ארכיון חדשות

"שולחן לחמישה 2020" תשבור לכם את הלב, ולא מהסיבות הנכונות

בגרסה החדשה ללהיט משנות ה-90 לא תמצאו יתומים, אלא אחים שהוריהם מגורשים למקסיקו, וזה פשוט לא עובד. בהתחשב בכתיבה המיושנת, הדמויות השטחיות והרגשנות המצועצעת, היה מוטב להצמיד כתובית בפתיחה: "זהירות! הנמיכו ציפיות" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: "שולחן, משנות, ללהיט, ה-90, תמצאו, שהוריהם, אחים, יתומים, החדשה, בגרסה, 2020", לחמישה, תשבור, לכם, הנכונות, מהסיבות, הלב, מגורשים, למקסיקו, להצמיד, מוטב, כתובית, בפתיחה, ציפיות", הנמיכו, "זהירות!, המצועצעת, והרגשנות, עובד, פשוט, וזה, בהתחשב, בכתיבה, השטחיות, הדמויות, המיושנת

מקור: https://www.ynet.co.il/entertainment/article/H1RkdWreL

מאמרים קשורים