news paper icon

ארכיון חדשות

"יודעים שאני עובדת ב'כלל'": חברת מועצה הציעה להלוות ממוסדות פיננסיים

ניגוד עניינים בעיריית ראשון לציון? חברת האופוזיציה מרב שמואל דולב רמזה בישיבת תקציב "לפנות לחברות הנכונות" לקבלת הלוואה. היא טוענת: "פעלתי על פי חובתי הציבורית". "נפעל לפי המלצות היועצת המשפטית והמבקרת", נמסר מהעירייה [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: כללי

נושאים: חברת, לציון?, ראשון, בעיריית, האופוזיציה, עניינים, דולב, שמואל, מרב, ניגוד, "יודעים, ב'כלל'", עובדת, שאני, מועצה, הציעה, פיננסיים, ממוסדות, להלוות, רמזה, בישיבת, המלצות, לפי, "נפעל, היועצת, המשפטית, מהעירייה, נמסר, והמבקרת", הציבורית", חובתי, לחברות, "לפנות, תקציב, הנכונות", לקבלת, "פעלתי, טוענת, הלוואה

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5659072,00.html

מאמרים קשורים