news paper icon

ארכיון חדשות

הורי תלמידים במזרח י-ם הפגינו נגד השבתת בית ספר: "הילדים לא אשמים"

המורים בבית הספר השביתו אותו לאחר שלא קיבלו משכורות במשך מספר חודשים. ביום חמישי צפויות להיערך בחינות בגרות וההורים זעמו: "בתל אביב זה לא היה קורה". משרד החינוך: "נמצאו ליקויים רבים. נאפשר לתלמידים לגשת לבגרויות" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: חינוך ובריאות

נושאים: הורי, קיבלו, השביתו, משכורות, במשך, ביום, חודשים, מספר, הספר, המורים, י-ם, במזרח, תלמידים, הפגינו, השבתת, אשמים", "הילדים, ספר, חמישי, צפויות, ליקויים, "נמצאו, רבים, נאפשר, לבגרויות", לגשת, לתלמידים, החינוך, משרד, בגרות, בחינות, להיערך, וההורים, זעמו, קורה", אביב, "בתל

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5658980,00.html

מאמרים קשורים